Gallery

shape
shape
shape
shape
shape

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

หลักสูตร Cloud Native

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 30 กันยายน 65

ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด